Eva Talitha is psycholoog, pedagoog en kindertherapeut.
Ze biedt ouderbegeleiding en schoolondersteuning voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze adviseert en begeleidt binnen basisonderwijs, gezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen. 

– Op dit moment is het niet mogelijk om een aanmelding te doen –

Vanaf 2023 wordt kindertherapie niet meer aangeboden.

Er vinden soms wel kindgesprekken plaatst ter ondersteuning aan de hulpverlening aan ouders en/of school.

Ouders

Opvoeden en opgroeien vraagt om Lef en Liefde. Pedagogische begeleiding voor ouders en pleegouders.

Professionals

Advies aan professionals binnen de kinderopvang, basisonderwijs of hulpverlening.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van mijn aanbod, over je kind of groep? Neem contact op om samen te kijken naar mogelijkheden!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.