Eva Talitha is psycholoog, pedagoog en kindertherapeut.
Ze biedt ouderbegeleiding, kindertherapie en schoolondersteuning voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze adviseert en begeleidt binnen basisonderwijs, gezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen. 

Op het moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Het is niet mogelijk om aan te melden voor op de wachtlijst. In het begin van elk nieuw kwartaal wordt op de site aangegeven hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

Kinderen

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Kindertherapie kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling.

Ouders

Opvoeden en opgroeien vraagt om Lef en Liefde. Pedagogische begeleiding voor ouders en pleegouders.

Professionals

Advies aan professionals binnen de kinderopvang, basisonderwijs of hulpverlening.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van mijn aanbod, over je kind of groep? Neem contact op om samen te kijken naar mogelijkheden!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.