“Eva Talitha is positief, eerlijk en zeer betrokken.”

“Ik dank haar voor de hulp, kennis en betrokkenheid naar zowel kind als ouders.”

“We hadden meteen heel veel aan de tips daarnaast is ze positief, eerlijk en respectvol.”

Opvoeden: mooi en moeilijk tegelijk

In de opvoeding van onze kinderen gaat er gelukkig veel goed. Maar soms loopt het minder lekker. Je kunt als ouder of professional zorgen of vragen hebben over het gedrag van een kind. Juist dan kun je bij mij terecht.

Twee simpele woorden
In mijn visie op opvoeden en opgroeien staan twee woorden centraal. Lef en liefde. Zonder liefde lukt het niet. En lef heb je nodig om als opvoeder kaders te stellen. Kwetsbaar te zijn. Of als kind om open te zijn, keuzes te maken. Mijn rol begint met luisteren. Wat wil je veranderen? Je krijgt inzicht in je gedrag, als kind én als opvoeder. Je ontwikkelt vaardigheden. Zelfvertrouwen. Samen bedenken we strategieën waardoor opvoeden en opgroeien beter lukt. En leuker wordt.

Als je deze verzuchtingen herkent…
Waarvoor kun je als ouder, leerkracht of hulpverlener bij mij terecht? Een paar voorbeelden:

  • ‘Mijn kind zit niet lekker in z’n vel’
  • ‘Mijn kind doet zo boos, verdrietig, of angstig’
  • ‘Mijn kind kan moeilijk met andere kinderen omgaan’
  • ‘Mijn kind luistert niet, of kan niet met grenzen omgaan’
  • ‘Mijn kind heeft het zwaar vanwege een scheiding’
  • ‘Mijn kind heeft ASS, ADHD of hechtingsproblemen’
  • ‘Ik trek het niet als opvoeder’
  • ‘De sfeer in mijn klas is niet zoals ik het wil’

Maximale steun
Afspraken vinden in het gezin of op school plaats. Als ouder speel je een belangrijke rol. In goed overleg zal ik soms voorstellen leerkrachten te betrekken. Zo bieden we het kind maximale ondersteuning als het gaat oefenen met nieuw gedrag. Mijn stijl van begeleiden is coachend, positief en oplossingsgericht. Je zult verbaasd zijn hoe snel je resultaat ziet.

Neem gerust contact op om te overleggen.