“Je luistert echt naar mij.”

“Je zegt wat ik goed doe maar je helpt me ook bij de dingen die ik nog moet leren.”

” Bedankt! Het gaat nu veel beter!”

“Ik weet nu veel beter hoe ik voor mezelf op moet komen en ik word niet meer gepest.”


Heb je het gevoel dat je kind niet lekker in zijn vel zit? Het kan zijn dat je kind verdrietig, boos, onzeker of (faal)angstig is. Of misschien lukt de omgang met andere kinderen niet zo goed. Er kunnen zoveel redenen zijn dat je je zorgen maakt om je kind of graag zou willen dat je kind er over praat en vaardigheden aanleert om hiermee om te gaan.

Vaak kan je zelf als ouders met een aantal tips je kind goed ondersteunen en verder helpen. Soms is het nodig om ondersteunend aan de ouderbegeleiding ook je kind een paar sessies aan te bieden.

In de hulpverlening aan kinderen sluit ik aan bij wat kinderen al goed kunnen en kijken we samen naar wat nog moeilijk is. Kinderen hebben vaak zelf ideeën over wat hen kan helpen. Ik ga hier samen met het kind mee aan de slag. Door gebruik te maken kortdurende oplossingsgericht therapie en het aanleren van vaardigheden zal het kind al vrij snel succeservaringen opdoen.
Elk kind is anders en heeft iets anders nodig. Ik zal heel goed kijken wat uw kind nodig heeft.

Als kinderen gaan oefenen met nieuw of ander gedrag hebben zij de steun thuis en op school hard nodig daarom zullen zowel ouders als de leerkracht(en) worden betrokken in dit proces.

Neem gerust contact op om te overleggen.