De leerkracht is, naast de ouders, een belangrijke volwassene in het leven van het kind. De samenwerking en communicatie met ouders zal optimaal moeten zijn in het belang van het kind.
Leerkrachten kunnen de gesprekken met ouders soms als spannend of lastig ervaren. Zeker als er moeilijke onderwerpen besproken moeten worden of wanneer ouders anders naar de situatie kijken. Ouders worden steeds mondiger en kunnen verbaal sterk zijn. Er kan sprake zijn van onzekerheid of een tekort aan vaardigheden bij de leerkracht. De combinatie hiervan kan maken dat communicatie niet altijd goed verloopt. Kennis en vaardigheden over gespreksvoering dragen bij aan nog betere gesprekken, die het kind ten goede komen. Tenslotte willen de leerkracht en ouders beiden het beste voor het kind. Het doel van deze training is dat de leerkracht beschikt over meer inzicht en vaardigheden die nodig zijn om op een goede wijze te communiceren met ouders.

Het zal een informatieve en interactieve training zijn waarbij kennisoverdracht, oefeningen en inbreng van de deelnemers afwisselend zullen plaatsvinden. Hierdoor zullen de deelnemers kennis opdoen en betrokken worden door met de stof aan de slag te gaan.

Naar contact!