Wil je een interessante  en inspirerende ouderavond organiseren die voor ouders leuk en boeiend is? Neem dan contact  met me op voor een oriënterend gesprek. Graag denk ik mee en verzorg ik een ouderavond die ouders aan het denken zet en enthousiasmeert.

Themavoorbeelden van een ouderavond:

Succesvol communiceren met je kind.
Ze hebben zoveel te vertellen!
Praten met je kind, dat doe je als ouder elke dag. Staan we als ouders voldoende stil bij het belang hiervan en hoe we dit kunnen benutten? Hoe kom je met je kind op een juiste manier in gesprek? En wanneer is dit succesvol? Kinderen willen wel graag vertellen over de dingen die hen bezig houden. Alleen kijken kinderen anders naar communicatie dan volwassenen, ze doen dit anders en beleven dit ook anders. Hoe kan communicatie de band verbeteren? En hoe kan goede gespreksvoering een positief effect hebben op het gedrag van je kind of bij problemen? Hoe kan dit bijdragen aan een nog betere sfeer in huis? Een ouderavond over dit onderwerp maakt het makkelijker een gesprek te voeren met je kind. Na deze avond voel je je als ouder zelfverzekerder om op een passende wijze met je kind het gesprek aan te gaan.

Mediawijze kinderen
Hoe ga ik om met de digitale leefwereld met mijn kind?
Er is een nieuwe dimensie bijgekomen in de opvoeding van jouw kind, namelijk mediaopvoeding. Weet je eigenlijk wat je kind allemaal kan en doet op internet? Kunnen we als ouders mee in de snelheid van onze kinderen? Als ouders zijn we ons niet altijd bewust van het belang van mediaopvoeding, hoewel het van invloed is op de ontwikkeling van onze kinderen. Dit vraagt kennis en visie over dit onderwerp. Hoe wil je je kind hierin begeleiden, sturen, ondersteunen en begrenzen? Hoe ga je hier opvoedkundig mee om? Een informatieve ouderavond over dit actuele onderwerp geeft kennis en stof tot nadenken zodat je als ouder invulling kan geven aan je mediaopvoeding.