Heb je het gevoel dat je kind niet lekker in zijn vel zit? Het kan zijn dat je kind verdrietig, boos, onzeker of (faal)angstig is. Of misschien lukt de omgang met andere kinderen niet zo goed. Er kunnen zoveel redenen zijn dat je je zorgen maakt om je kind of graag zou willen dat je kind er over praat en vaardigheden aanleert om hiermee om te gaan.

In de hulpverlening aan kinderen sluit ik aan bij wat kinderen al goed kunnen en kijken we samen naar wat nog moeilijk is. Kinderen hebben vaak zelf ideeën over wat hen kan helpen. Ik ga hier samen met het kind mee aan de slag. Door gebruik te maken van de kortdurende oplossingsgericht therapie en het aanleren van vaardigheden zal het kind al vrij snel succeservaringen opdoen.
Er zijn verschillende werkvormen mogelijk zoals voeren van gesprekjes, tekenen, oefening doen, werkbladen als hulpmiddel of situaties uitspelen met poppetjes. Wat er wordt ingezet zal afhankelijk zijn van wat bij het kind past.
De contacten met het kind vinden plaats op school of thuis.
Als kinderen gaan oefenen met nieuw of ander gedrag hebben zij de steun thuis en op school hard nodig
daarom zullen zowel ouders als de leerkracht(en) worden betrokken in dit proces.

Neem gerust contact op om te overleggen.