Als leerkracht werk je nauw samen met ouders. Hierdoor signaleer je soms ook de moeilijkheden of zorgen die ouders ervaren bij de opvoeding. Dit kan ook weerslag hebben op het kind en is merkbaar in de klas.
Er zijn kinderen die een andere aanpak vergen van hun opvoeder, het is daarbij belangrijk dat de ouder(s) en leerkracht op een lijn zitten. Pedagogische begeleiding kan helpend zijn in de thuissituatie wat weer een positieve invloed heeft op school.

Neem  contact op dan kijken we wat er nodig is.