Elke basisschool wil graag een positieve, duidelijke, veilige en plezierige leeromgeving. Hoe kan je als school er voor zorgen dat dit ook haalbaar is?
Er wordt gewerkt aan duidelijke afspraken in combinatie met een positieve benadering richting gewenst gedrag. Hierdoor zal de sfeer positiever worden, het plezier groeien en een goede leeromgeving ontstaan wat zichtbaar wordt in de hele school.

Het is belangrijk deze inzet schoolbreed te doen. Dat betekent dat alle medewerkers in de school op dezelfde manier met de kinderen omgaan en reageren op gedrag. Leerkrachten, hulpouders, medewerkers van de buitenschoolse opvang en anderen die in de school betrokken zijn. Deze methode kan heel goed naast de Kanjertraining gebruikt worden. Er is eigenlijk maar één belangrijke regel in de school: We gedragen ons goed! Hoe dat moet is uitgeschreven in 10 afspraken. Er wordt gestart met deze afspraken. Elke week wordt er aan 1 afspraak extra aandacht gegeven waarbij gewenst gedrag  benoemt en bekrachtigt wordt en ongewenst gedrag zo min mogelijk aandacht krijgt. Hierdoor zal ongewenst gedrag afnemen en het positieve gedrag toenemen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Er wordt direct ingegrepen en hierbij worden ook de ouders betrokken.

Een aantal belangrijke items die aan de orde komen zijn een positieve benadering, het handhaven van de afspraken, bijsturen en voorkomen van gedrag, hoe kan een kind invloed hebben op zijn/haar gedrag, ouderbetrokkenheid, rust in de school, structuur in de dag, contact met de klas en hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag.

De leerkrachten en medewerkers binnen de school zullen getraind en gecoacht worden tijdens het invoeren van dit traject aangepast aan de school.

Wil je meer informatie of eens doorpraten over dit aanbod? Laat me dit dan weten via het contactformulier.