In toenemende mate hebben basisscholen te  maken met grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Dit gedrag kan veel invloed hebben op de andere kinderen en op de klas als geheel. Heb je hier herkenning mee binnen jullie school? Hebben jullie ook een klas die wel een positieve groei kan gebruiken? Is er een groep waar al heel veel is geprobeerd maar wat tot nu toe niet helemaal het gewenste effect heeft gegeven? 
Of misschien is er al veel gelukt maar gun je de klas nog net dat positieve zetje richting een nog leukere sfeer? Misschien is dit dan iets voor jullie school!

Doel:

Het doel van de interventie is het vergroten van een positieve sfeer in de klas. Dit doen we door het stellen van duidelijke regels, grenzen en doelen in combinatie met een positieve inzet door te kijken naar wat goed gaat en gebruik te maken van de kwaliteiten.

Hoe:

Het programma zal in totaal ongeveer 8 weken in beslag nemen. Het begint met ’terug naar de basis’… Wat mag en wat mag niet. Welke regels spreken we af en aan welke doelen gaan we werken. Vervolgens bouwen we aan verbetering met een positieve insteek dmv observaties, groepsgesprekken, themalessen en werken aan de doelen. Tussendoor en aan het eind is er een evaluatie. We houden vast aan wat goed gaat en sturen bij waar nodig.

Met wie?

De leerlingen in de klas worden uitgedaagd hun kwaliteiten in te zetten en zelf invloed te hebben op hun rol in de klas.

De leerkracht(en) worden tijdens dit traject ondersteund en gecoacht waar nodig. Ouders worden hierbij betrokken doordat zij elke keer op de hoogte worden gehouden van de inzet in de groep. Zij kunnen hier thuis met het kind over doorpraten en hen hierin ondersteunen en begeleiden.

Waarom?

Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd op school en in hun klas door. Deze tijd is van essentieel belang voor hun ontwikkeling. Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige en prettige leeromgeving. De sfeer in de klas speelt daarbij een belangrijke rol. Soms kan een extra impuls helpen een positieve sfeer te bevorderen. Ik draag graag mijn steentje bij omdat ik het kinderen gun uitgedaagd te worden hun positieve kwaliteiten te uiten en met plezier naar school te gaan. Graag ondersteun en coach ik de leerkracht zodat hij/zij met plezier les kan geven.

Interesse in dit aanbod? Neem dan contact met me op!