Veel basisscholen zijn momenteel bezig om met het team te zoeken naar een eenduidige aanpak richting gedrag van kinderen. Hoe stimuleer je allemaal op dezelfde wijze positief gedrag en hoe ga je met ongewenst gedrag om? Hoe creëer je een veilige en prettige school voor alle kinderen?  Zeker richting passend onderwijs is het van cruciaal belang om hier op voorbereid te zijn met het hele team. Er zijn vaak al methoden, veel kennis en vaardigheden aanwezig binnen de school. Het is mooi als bestaande kwaliteiten en initiatieven binnen de school de ruimte krijgen en dat teams op een zelfsturende manier hier vorm aan kunnen geven.

Een teamcoach kan als procesbegeleider een ondersteunende en coachende rol hebben zodat het team komt tot gezamenlijke doelen en passende oplossingen kunnen kiezen waar iedereen zich in kan vinden.

Neem contact op als je hier interesse in hebt.