Kinderen zijn uitdagend. Durf jij de uitdaging aan?

Er zit een grote verscheidenheid aan kinderen in de klas. Dit zorgt ervoor dat er in de klas op verschillende niveaus gewerkt wordt en er steeds meer naar de individuele ontwikkeling van een kind wordt gekeken. Nu is er in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan hoe je goed onderwijs kan geven zoals bij taal, lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en dergelijke vakken. Omgaan met divers gedrag in de klas heeft minder aandacht gehad. Er zitten kinderen in de klas met een gedragsprobleem of zelfs een diagnose, kinderen die verlegen zijn of niet praten, kinderen die druk zijn, snel zijn afgeleid, prikkelgevoelig zijn of die nooit lijken te luisteren. Hoe ga je daar mee om? Met de komst van Passend Onderwijs zal het nog belangrijker zijn hier aandacht voor te hebben.

In deze training zal er aandacht besteed worden aan verschillende gedragskenmerken maar vooral hoe je er mee om kan gaan. Wat kan je inzetten om de rust te bewaren en de sfeer prettig te laten zijn zodat iedereen ook aan zijn individuele ontwikkeling toe komt.

Dit is een informatieve en interactieve training waarbij kennisoverdracht en inbreng van de deelnemers afwisselend zullen plaatsvinden. Het heeft een praktische insteek  en je wordt actief betrokken, zonder ‘spannende’ oefeningen, hierdoor zullen alle deelnemers kennis opdoen en uitgedaagd worden om met de stof aan de slag te gaan.

Neem contact met me op voor meer informatie!