Pesten, hoe help je je kind?

Om aandacht te vragen voor het voorkomen en bestrijden van pesten op scholen, wordt in het begin van het schooljaar een ‘Week tegen pesten’ gehouden. Dit jaar is het van 19 tot 23 september. Het is mooi dat er aandacht aan wordt besteed op scholen. Ook thuis wordt dit onderwerp misschien wel besproken, of juist niet terwijl je dat wel graag zou willen. Sommige kinderen zijn heel open naar hun ouders en willen wel over dit onderwerp praten. Maar er zijn ook kinderen die er juist niet over (willen) praten. Ook dat is voor veel ouders herkenbaar en heel lastig.

Vaak wordt er gesproken over drie groepen: het gepeste kind (doelwit), de pester en de meelopers (kijkers). Elk kind kan, binnen de groep waar hij of zij zich bevindt, invloed hebben op de mate van pesten.

Ik ga er van uit dat de pester zelf ook niet gelukkig is met het feit dat hij/zij pest. Dit gedrag is ontstaan en het is moeilijk uit die rol te komen. Als je kind andere kinderen pest probeer er dan achter te komen waarom hij/zij dat doet? Heeft het te maken met erbij willen horen, bang zelf gepest te worden, of uit onzekerheid. Wanneer je daar achter bent kun je er iets aan gaan doen. Belangrijk is het om je kind niet af te keuren, je mag wel het gedrag afkeuren. Vertel je kind duidelijk dat pesten niet kan en mag en dat het moet stoppen. Laat je kind weten dat het anders kan en dat jullie daar naar gaan zoeken. Praat over het verschil tussen pesten en plagen. Ook over de invloed die het kan hebben op de ander. Door open en eerlijk te spreken en het kind gedragsalternatieven aan te bieden kan er verandering plaatsvinden. Het belonen van gewenst gedrag is erg belangrijk en een goede samenwerking met school onvermijdelijk.

Het gepeste kind kan door middel van houding en weerbaarheid veel meer doen dan het zelf vaak denkt. Luister eerst naar je kind en neem de tijd voor dit onderwerp. Soms gaat een gesprek beter tijdens het uitlaten van de hond of wanneer je kind jou helpt met een klusje. Dan hoef je elkaar niet aan te kijken en gaat het praten soms makkelijker. Geef je kind het gevoel dat het onacceptabel is wat er gebeurt en dat je het heel naar voor hem/haar is. Benadruk dat de schuld niet bij hem of haar ligt. Bedenk samen wat er nodig is om dit te stoppen en bespreek dit ook met school.  De steun van ouders en school is erg belangrijk. Daarnaast mag het kind leren voor zichzelf op te komen.  Oefen thuis met je kind hoe je stevig staat, welke houding zelfverzekerd overkomt, hoe je een duidelijk stemgeluid hebt en hoe je voor jezelf op kan komen. Moedig je kind aan om te proberen het eerst zelf op te lossen. Dit kan je kind doen door duidelijk te zeggen dat hij/zij het niet leuk vindt en dat het moet stoppen. Het heeft geen zin dit heel vaak te zeggen, twee keer duidelijk zeggen is genoeg, gaat het dan nog door dan is het belangrijk dat je kind hulp zoekt bij bijvoorbeeld de leerkracht. Doe het voor en oefen samen. Geef je kind vertrouwen om dit ook in de praktijk te gaan brengen.  Leg ook uit dat niet reageren en aandacht geven aan de pester soms ook voor verbetering kan zorgen. Bespreek in welke situaties dat kan helpen. Praat over de (soms kleine) positieve stapjes die je kind maakt en deel en geniet samen van de successen.

Wanneer je kind niet zelf pest of gepest wordt kan het toch last hebben dat het gebeurd in zijn/haar omgeving of klas. Ook deze kinderen hebben meer invloed dan ze denken. Praat met je kind over het onderwerp en bedenk samen hoe je kind toch invloed kan hebben. Welke relatie heeft je kind tot het gepeste of pestende kind. De ‘kijkers’ hebben veel invloed en wanneer zij dit positief beïnvloeden wordt de sfeer in de klas ook veel beter.

In het schooltv-weekjournaal is een paar jaar terug ook aandacht besteed aan deze drie groepen. De filmpjes kun je op de site vinden. Door samen de filmpjes te kijken raak je misschien makkelijker in gesprek. Ook kan je de juf of meester tippen op deze filmpjes, wie weet hebben ze er in de klas wat aan.

Veel succes! Want ook als ouder heb je meer invloed dan je soms denkt!!

De filmpjes kan je vinden onder Interessant of door HIER te klikken.