Positieve benadering

Juist de combinatie van duidelijke regels en positieve benadering werkt heel goed bij kinderen.

In het vorige blog werd beschreven waarom het belangrijk is om kinderen grenzen te geven en hen te leren met frustraties om te gaan.

Na dat stuk over regels en grenzen zal er hier verder in gegaan worden op de meerwaarde van de positieve benadering richting kinderen.

 

Elk kind wil het graag goed doen en zich goed gedragen. Op het moment dat de regels en grenzen duidelijk zijn is het mooi om kinderen hier toe uit te dagen. Hiermee wordt de sfeer gezelliger en positiever. Dit kun je natuurlijk doen door complimenten te geven voor dingen die goed gaan. Indirecte complimenten werken echter nog beter. Door bijvoorbeeld te vragen ‘hoe het gelukt is iets te doen  geef je een compliment en laat je ze nadenken hoe dat lukte. De bewustwording om positief gedag te laten zien wordt hiermee gestimuleerd.

Als je een kind aanspreekt en vraagt zijn gedrag te veranderen en het kind luistert hier naar door te doen wat je zegt, laat dan weten dat je dat fijn vindt. Door bijvoorbeeld ‘dankjewel’ te zeggen merkt het kind dat het gewaardeerd wordt.

 

Soms ben je aldoor dezelfde dingen aan het zeggen en merk je dat het niet helpt. Probeer creatief te zijn!  Bedenk dat als iets niet helpt, je iets anders moet proberen. Ook hier helpt een indirecte manier. Door andere kinderen een compliment te geven hoe goed en rustig zij op hun stoel zitten gaat het betreffende kind opeens ook heel goed zitten in afwachting tot je er wat van zegt. Al die keren ‘zit eens stilhielpen niet terwijl dit heel effectief kan zijn!

Er kan ook sprake zijn van hardnekkig gedrag. Dan kost het ombuigen van gedrag of een gewoonte meer tijd. Wees je bewust dat het tijd vergt en dat je moet trainen om bij de gewenste situatie te komen. Dit voorkomt teleurstellingen en een negatieve spiraal. Bespreek duidelijk met het kind wat de gewenste situatie is en wat daar voor nodig is. Hierbij kan het blog ‘praten met je kind’ misschien helpend zijn. Bedenk dat elk stapje in de goede richting positief is. Verbind een beloningssysteem aan zo’n afspraak, denk hierbij aan stickers plakken, smileys tekenen, knikker in een pot, helpen met koken, spelletje spelen ect.  Kies iets uit wat bij het kind past. Het is wel van cruciaal belang wanneer je voor een beloningssysteem kiest deze consequent te hanteren. Als het kind zijn beloning niet verdiend heeft, geef deze dan ook niet ook al zou je een driftbui willen voorkomen. Vertel rustig en duidelijk dat het jammer is dat het niet gelukt is maar dat er weer een nieuwe kans komt. Help het kind hier op een positieve manier aan herinneren. Deel de beloning met veel plezier uit en doe dit zo snel mogelijk na het gewenste gedrag. Het kind zal je ook helpen herinneren aan de beloning maar wees hier niet slordig in anders verliest het zijn kracht.

Door dit een langere tijd vol te houden zal het gewenste gedrag steeds zichtbaarder worden.

 

Door een duidelijke basis waarin het kind weet welke grenzen er zijn, kan je vervolgens op een plezierige manier bouwen aan positief gedrag en goede sfeer.

Hierdoor zal je minder aan mopperen zijn en veel meer aan het begeleiden, stimuleren en coachen!

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.